Загальна інформація

logo nmc 01 18

  


ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

   

   Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Закарпатській області (НМЦ ПТО) створений у відповідності до наказу Міністерства освіти України від 13.07.1999 р. № 251 та в порядку експерименту був безпосередньо підпорядкований заступнику начальника управління освіти і науки обласної державної адміністрації, який, за сумісництвом, призначений виконуючим обов’язки директора Центру.

   Таке поєднання мало на меті підвищення ефективності управління державними професійно-технічними навчальними закладами шляхом зосередження в одних руках лінійного та функціонального (методичного) керівництва системою профтехосвіти області. Для цього до Статуту та Положення про НМЦ ПТО були включені функції лінійного керівництва, а саме: загальне управління (керівництво) навчально-виробничою, навчально-виховною, навчально-методичною, фінансово-економічною, господарською діяльністю державних професійно-технічних навчальних закладів; здійснення контролю за дотриманням ними вимог державних стандартів ПТО, законів та інших нормативно-правових актів.

   На початковому етапі експерименту (до вересня 2003 р.) у складі управління освіти і науки облдержадміністрації функціонував окремий відділ професійно-технічної освіти, який із вересня 2003 року був реорганізований у сектор, але, на жаль, його функції майже в повному обсязі перейшли до НМЦ ПТО. Таким чином, центр, фактично, перетворився на обласний орган управління ПТО.


robota zuri

Робота журі обласного ярмарку 
творчості педпрацівників та учнів
ПТНЗ (2009 р.)

  У цей період вдалося дещо стабілізувати управління державними професійно-технічними навчальними закладами, зберегти матеріально-технічну базу, мережу навчальних закладів, більш того, відновити статус окремих юридичних осіб двох профтехучилищ, ліквідувати заборгованості із заробітної плати, розпочати виплати згідно із статтею 57 Закону про освіту, розпочати будівництво мінікотелень тощо. Відродилася методична робота, відновилась атестація педагогічних працівників, починають організовуватися конкурси кращого з професії, олімпіади, огляди, виставки художньої та технічної творчості. Однак, в цілому, експеримент показав недоцільність об’єднання обласного органу управління галуззю професійно-технічної освіти і обласного навчально-методичного центру ПТО.

   З вересня 2003 року НМЦ ПТО очолив колишній заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Тороній Валерій Емеріхович. З цього часу починається новий етап відновлення професійно-технічної освіти області.

   Колектив НМЦ ПТО поповнюється досвідченими фахівцями-методистами, які стали організаторами обласних семінарів, професійних конкурсів, олімпіад зі спеціальних та загальнотехнічних предметів, засідань методичних секцій. Організовуються заходи щодо моніторингу діяльності професійно-технічних навчальних закладів за різними напрямками, узагальнюються та аналізуються наслідки моніторингів; надається інформаційно-методична допомога в удосконаленні структури підготовки кадрів.

   Методисти координують роботу творчих груп з доопрацювання проектів державних стандартів та розробки нових проектів, з розробки навчальних посібників з окремих професій, з уніфікації робочих навчальних планів та навчальних програм з професій.

   Подібні заходи спонукають педагогічних працівників відповідного фаху підвищувати свій професійний рівень, напрацьовувати комплексне методичне забезпечення навчання і виховання, обмінюватися з колегами набутим досвідом.

   Актуальним напрямом роботи НМЦ ПТО у Закарпатській області стає створення бази інформаційного забезпечення професійно-технічних навчальних закладів різних форм власності та підпорядкування.

   Із 2003 року починається видавництво інформаційно-методичного збірника «Вісник».

   Значна увага приділяється поліпшенню роботи з педагогічними кадрами, поглибленню управлінської, педагогічної та фахової компетенції, активізації інноваційної діяльності, впровадженню сучасних технологій, форм і методів професійної підготовки учнів, вивченню і впровадженню кращого педагогічного досвіду. З цією метою урізноманітнюються форми методичної роботи з урахуванням особливостей контингенту навчальних закладів, їх традицій, соціокультурного оточення, результатів моніторингу їх навчально-виховної, методичної, виробничої діяльності. «Ефективність впровадження інновацій у навчально-виховний процес» — такою є науково-методична проблема, над якою працює Центр.

   У 2005 році в Україні стартував Українсько-канадський проект «Децентралізація управління професійним навчанням в Україні», започаткований за ініціативи Міністерства праці і соціальної політики України (Державного центру зайнятості) та канадських партнерів — Асоціації місцевих коледжів Канади і Саскачеванського інституту прикладних наук і технологій. Серед пілотних областей — Закарпатська. Метою проекту є підвищення ефективності професійного навчання безробітних в Україні, впровадження механізму децентралізації фінансового та адміністративного менеджменту системи професійного навчання, налагодження дієвого партнерства навчальних закладів із громадами та роботодавцями, що сприятиме впровадженню ефективних програм професійного навчання. Активну участь у реалізації цього проекту взяли і працівники Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області.

   Невід’ємною частиною роботи НМЦ ПТО стала участь у всеукраїнських фестивалях та конкурсах. Одним з етапів підготовки до них є організація обласних заходів.

   У 2008 році було проведено обласний методичний фестиваль творчості педагогічних працівників ПТНЗ, переможці якого взяли участь у роботі Всеукраїнської виставки інноваційних технологій.

   У 2009 р. здійснено підготовку до Всеукраїнського огляду-конкурсу «Робітнича професія — 2009», протягом навчального року проводяться обласні конкурси на кращу методичну розробку, навчальний посібник, підручник зі спеціальних дисциплін та виробничого навчання; кращий навчальний відеофільм з професійної підготовки; кращий інноваційний урок із предметів професійно-теоретичної підготовки; кращу навчально-виробничу майстерню з професій; кращий кабінет в ПТНЗ; кращу організацію методичної роботи; організацію роботи з охорони праці у ПТНЗ тощо. Кульмінацією цієї роботи стала організація та проведення обласного ярмарку творчості педагогічних працівників та учнів професійно-технічних навчальних закладів.

asdf

Обговорення питань щодо створення інформаційно-аналітичного відділу НМЦ ПТО

   У квітні 2009 року створено інформаційно-аналітичний відділ. Основною метою його діяльності є створення системи інформаційного ресурсу щодо покращення якості прийняття оперативних, ефективних управлінських рішень у системі ПТО на національному та регіональному рівнях у рамках децентралізації і забезпечення інформаційних потреб.
   Працівники відділу здійснюють збір та аналіз інформації з потреб ринку праці, демографічної ситуації, різноманітні моніторингові та статистичні дослідження, організовують та координують проведення семінарів, конференцій, інших масових заходів, забезпечують інформаційний супровід діяльності професійно-технічних навчальних закладів. Також займаються видавничою діяльністю, пропагують і направляють кращі напрацювання для друку у всеукраїнські фахові видання: журнали „Профтехосвіта”, „Методист”, „Професійно-технічна освіта”, інформаційно-методичному збірнику НМЦ ПТО „Вісник”, інших інформаційних збірках та засобах масової інформації (на всеукраїнському, обласному та міському рівнях).
   Навчально-методичним центром професійно-технічної освіти підготовлено матеріали педагогічних працівників як центру, так і ЗП(ПТ)О для 3 спеціальних випусків журналу „Профтехосвіта” (2012, 2014, 2017 рр.).
   Навчально-методичний центр співпрацює з видавництвом «Шкільний світ», журналами «Профтехосвіта» та «Професійно-технічна освіта». Видавництво «Шкільний світ» щороку організовує Всеукраїнський конкурс педагогічної майстерності «Панорама творчих уроків», мета якого – поширення кращого педагогічного досвіду серед освітян України та співпраця з фаховою пресою. Упродовж 2014-2018 років до Конкурсу долучалися і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти Закарпаття. Окремі педагоги стали переможцями (посіли І-ІІІ місця), відзначені спеціальними дипломами й подарунками, а лауреати нагороджені грамотами видавництва "Шкільний світ". Участь у Всеукраїнських конкурсах та публікації матеріалів на сторінках періодичних видань свідчать про налагоджену співпрацю з центром.

   НМЦ ПТО працює над єдиною методичною проблемою „Сприяння розвитку професійної компетентності педагогічних працівників як засобу підвищення якості освітніх послуг в умовах інноваційного середовища системи професійно-технічної освіти”.
   Методична робота планується і реалізується за принципами системної аналітико-діагностичної діяльності, навчально-методичного забезпечення та інформаційного супроводу навчально-виховного процесу.
   Серед важливих напрямів роботи НМЦ ПТО є також сприяння впровадженню ефективних технологій навчання й виховання, сучасних виробничих, педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, організація роботи творчих груп із розробки державних стандартів, створення навчальної літератури професійного спрямування, електронних підручників нового покоління, проведення оглядів-конкурсів, учнівських конкурсів фахової майстерності, здійснення широкої видавничої діяльності, ефективної професійної орієнтації, вдосконалення форм та змісту інформування учнів шкіл, сприяння створенню позитивного іміджу навчальних закладів тощо.

2206

Засідання творчої групи 

над розробкою ДСПТО

   2006 – 2018 рр. творчими групами ЗП(ПТ)О області та методистами центру розроблені Державні стандарти ПТО з 17-ти професій, із них 4 СП(ПТ)О на модульно-компетентнійсній основі.
   НМЦ ПТО здійснює організаційно-методичний супровід підвищення кваліфікації, стажування та атестації педагогічних кадрів ЗП(ПТ)О, організовує семінари-практикуми, майстер-класи тощо із залученням соціальних партнерів – підприємств, компаній. 
   Працівники центру багато уваги приділяють роботі з новопризначеними заступниками з навчально-виробничої роботи, старшими майстрами та методистами ПТНЗ, здійснюють систематичне консультування різних категорій педагогічних працівників із питань організації навчально-виробничого процесу й проведення методичної роботи.
   У рамках реалізації регіонального педагогічного проекту „Створення електронної бази сучасного комплексно-методичного забезпечення професій, з яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітників у ПТНЗ” продовжується надання методичного супроводу формування електронного контенту для викладачів спеціальних дисциплін, майстрів виробничого навчання, учнів, що сприяє входженню їх у відкрите інформаційне навчальне середовище. На веб-сайті НМЦ ПТО знаходиться „Електронна бібліотека педагогічних напрацювань”, яка щорічно поповнюється новими навчально-програмовими, методичними напрацюваннями педагогів ПТНЗ та методистів центру. Створена фільмотека навчальних фільмів та відеороликів професійного спрямування.

prodavetc 10 tutulka 1 obkladunka

   НМЦ ПТО постійно співпрацює з науковими, методичними, інформаційними та іншими установами, організаціями, вищими навчальними закладами, роботодавцями тощо. У рамках співпраці з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України розроблено три електронні підручники з предмета „Товарознавство непродовольчих товарів” (кваліфікація: 2, 3 розряди), "Основи радіоелектроніки" (кваліфікація: 3 розряд).

   Гете-Інститутом в Україні та Інститутом професійно-технічної освіти Національної Академії педагогічних наук України у рамках проекту «Міст до професійної освіти – німецька мова у навчальних закладах системи професійно-технічної освіти України» організовуються щорічно для викладачів німецької мови закладів професійної (професійно-технічної) освіти регіонів України інформаційні заходи, а для учнів і студентів, які вивчають німецьку мову, третій рік поспіль – різні конкурси.

gete1
Співпраця з Гете-Інститутом в Україні

   Мета заходів – підвищення рівня кваліфікації викладачів та мотивації до вивчення учнями німецької мови за професійним спрямуванням, популяризація німецької мови серед учнівської молоді.

   Упродовж 2015, 2016, 2018 рр. 3 викладачі німецької мови двох ЗП(ПТ)О області брали участь у Всеукраїнському інформаційному заході «Міст до професійної освіти». Як результат – сертифікати та 1 викладач – онлайн-курс німецької „Німецька мова. Письмо” як стипендію.
   Центр є учасником різних заходів регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів. На регіональному – організовує й бере активну участь у методичних секціях педагогів та інших категорій працівників ЗП(ПТ)О, у проведенні олімпіад із спецдисциплін серед учнів ЗП(ПТ)О, конкурсів фахової майстерності серед учнів ЗП(ПТ)О, конкурсів фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання тощо. У 2015 році вперше на базі ВПУ № 34 м. Виноградів пройшов ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів ЗП(ПТ)О із професії слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.

WSK
 „WORLDSKILLS UKRAINE - 2018”

   У 2018 році участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності „WORLDSKILLS UKRAINE”, проведений департаментом професійної освіти Міністерства освіти і науки України за підтримки ДНУ „Інститут модернізації змісту освіти”, Федерації роботодавців України та інших громадських установ. Наша команда гідно представила область на всеукраїнському рівні: за друге місце у компетенції „Перукарське мистецтво” Лешко Вікторія, учениця Ужгородського вищого комерційного училища Київського національного торгoвельно-економічного університету, нагороджена дипломом та грошовим сертифікатом.

nahoroda 25 vustavka
Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти"

   Працівники НМЦ ПТО взяли участь у V, VІ, VІІ, ІХ Міжнародній виставці „Сучасні заклади освіти – 2014, 2015, 2016”, 2018, у VII Міжнародному форумі „Інноватика в сучасній освіті – 2015”, Міжнародному науково-практичному Інтернет-семінарі „Інноваційні технології при підготовці фахівців автотранспортної галузі” тощо.
   На Шостій Міжнародній виставці „Сучасні заклади освіти – 2015” за конкурсну роботу з тематичної номінації „Діяльність професійно-технічного навчального закладу з підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників” центр нагороджений золотою медаллю. У рамках заходів проходили семінари, конференції, круглі столи, учасниками яких також були представники навчальних закладів області та центру.

   У Дев’ятій Міжнародній виставці „Сучасні заклади освіти – 2018” у тематичній номінації „Інноваційна модель сучасного закладу професійної (професійно-технічної) освіти в контексті освітніх реформ” НМЦ ПТО нагороджено золотою медаллю.

   Педагогічні працівники ЗП(ПТ)О та НМЦ ПТО щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі на кращий електронний освітній ресурс "Планета ІТ". У 2017 році у номінації "Навчально-методичне забезпечення професійної підготовки" - електронний підручник "Основи радіоелектроніки" з професії регулювальник радіоелектронної апаратури та приладів (кваліфікація: 3 розряд) здобули перше місце.

vustavka2

Ознайомлення з виставкою

методичних напрацювань

   Участь учнів ЗП(ПТ)О області у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика (2015-2018 рр.), Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (2016-2018), щорічному Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч» (2016-2018 рр.), Всеукраїнському конкурсі «Моя професія – найкраща» (2016 р.), «Моє резюме: знято!» для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, які вивчають німецьку мову (2017-2018 рр.) та педагогічних працівників у міжнародних конкурсах (2016, 2018 рр.).

ver 23

"Робітнича професія - крок до успіху"

(2018 р.)

    Кожного року НМЦ ПТО проводить підсумковий методичний захід педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, за результатами якого видаються збірки статей та організовує виставку методичних напрацювань педагогічних працівників ЗП(ПТ)О та центру. 

   У травні 2018 року - участь закладів професійної (професійно-технічної) освіти та НМЦ ПТО у профорієнтаційному вернісажі «Робітнича професія – крок до успіху».
   Колектив НМЦ ПТО продовжує працювати над втіленням нових ідей, удосконалювати методичну роботу, організовувати її так, щоб вона пробуджувала в освітянина інтерес до творчої, а не просто виконавчої діяльності, допомагала перетворювати педагогічну працю в майстерність, щоб не тільки не відстати від вимог сучасності, а, й за можливості, випередити їх.

Копірайт ©

© 2016 НМЦ ПТО

Усі права на інформацію належать Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у Закарпатській області

Адреса НМЦ ПТО

88006 м. Ужгород,
вул. Будителів 3/1
тел.: (0312) 66-83-09

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http://zpto.ues.by/

skype: nmc_pto

Пошук місцезнаходження

на мапі

Графік роботи

Понеділок - четвер: 8.00 - 17.00

П’ятниця: 8.00 - 15.00

Обідня перерва: 12.00 - 12.45

Вихідні: субота, неділя

Статистика відвідувань